Sexy Boys Flipping: El gran salto final

És un espectacle interactiu al 100% en què el joc i el salt final per damunt dels voluntaris cobra una gran importància.

Actuacions

  • Divendres 15  |  19:30  |  Centre de Congressos

  • Dissabte 16  |  19:30  |  La Glorieta

+ Info

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
I Accept

Sexy Boys Flipping: El gran salto final

És un espectacle interactiu al 100% en què el joc i el salt final per damunt dels voluntaris cobra una gran importància.

Actuacions

  • Divendres 15  |  19:30  |  Centre de Congressos

  • Dissabte 16  |  19:30  |  La Glorieta

+ Info

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
I Accept

PARTICIPA-HI, COL·LABORA-HI, GAUDEIX-NE...

PARTICIPA-HICOL·LABORA-HIGAUDEIX-NE...

ORGANITZA

PATROCINEN I HI COL·LABOREN