Sessió DJ: Weird Unicorn

Actuacions

  • Divendres 15  |  22:00  |  Centre de Congressos

Sessió DJ: Weird Unicorn

Actuacions

  • Divendres 15  |  22:00  |  Centre de Congressos

PARTICIPA-HI, COL·LABORA-HI, GAUDEIX-NE...

PARTICIPA-HICOL·LABORA-HIGAUDEIX-NE...

ORGANITZA

PATROCINEN I HI COL·LABOREN