N.S.M. Teatro: Jocs familiars

N.S.M. es va constituir com a grup professional l’any 1995, després d’una àmplia trajectòria en el camp aficionat.

N.S.M. es caracteritza per la recerca i experimentació de nous llenguatges tant en teatre de carrer com en teatre per a xiquets i joves, en què es busquen temàtiques actuals, lluny del tractament que habitualment es dona a les històries tradicionals.

El grup teatral està capficat en el treball de la recerca i renovació i allunyament de les convencions, conformismes i de tants impediments que coarten la creativitat, per a oferir al públic l’ocasió de gaudir del teatre que es mereix: un teatre suggestiu, real, que done resposta a les seues necessitats, imaginatiu i lúdic.

Actuacions

  • Dissabte 16  |  18:30  |  La Glorieta

+ Info

N.S.M. Teatro: Jocs familiars

N.S.M. es va constituir com a grup professional l’any 1995, després d’una àmplia trajectòria en el camp aficionat.

N.S.M. es caracteritza per la recerca i experimentació de nous llenguatges tant en teatre de carrer com en teatre per a xiquets i joves, en què es busquen temàtiques actuals, lluny del tractament que habitualment es dona a les històries tradicionals.

El grup teatral està capficat en el treball de la recerca i renovació i allunyament de les convencions, conformismes i de tants impediments que coarten la creativitat, per a oferir al públic l’ocasió de gaudir del teatre que es mereix: un teatre suggestiu, real, que done resposta a les seues necessitats, imaginatiu i lúdic.

Actuacions

  • Dissabte 16  |  18:30  |  La Glorieta

+ Info

PARTICIPA-HI, COL·LABORA-HI, GAUDEIX-NE...

PARTICIPA-HICOL·LABORA-HIGAUDEIX-NE...

ORGANITZA

PATROCINEN I HI COL·LABOREN