Con mi papá con mi mamá

Taller infantil en què xiquets, xiquetes, jóvens i adults creen junts jocs basats en valors.

Actuacions

  • Diumenge 10  |  11:30  |  La Glorieta

+ Info

Con mi papá con mi mamá

Taller infantil en què xiquets, xiquetes, jóvens i adults creen junts jocs basats en valors.

Actuacions

  • Diumenge 10  |  11:30  |  La Glorieta

+ Info

PARTICIPA-HI, COL·LABORA-HI, GAUDEIX-NE...

PARTICIPA-HICOL·LABORA-HIGAUDEIX-NE...

ORGANITZA

PATROCINEN I HI COL·LABOREN