Com arribar a Elx?

PER TERRA

Elx està connectada amb la resta del litoral mediterrani i Europa per l’autopista A-7 (itinerari europeu E-15). Una altra de les vies fonamentals per als viatges de llarga distància és l’autovia N-330 de la xarxa bàsica de l’Estat que comunica la província d’Alacant amb el centre de la Península. A més, hi ha una xarxa de vies que complementa les anteriors com són l’N-340, que discorre entre Alacant, Elx i Múrcia per Oriola i, d’altra banda, la costanera N-332, que uneix el litoral il·licità amb altres espais turístics. Recentment, també es va posar en marxa l’autopista Alacant-Cartagena (A-32) que connecta Elx amb ambdues ciutats.

Tren i autobús

Elx està situada en un punt intermedi de la línia rodalies que uneix Alacant i Múrcia i que compta amb una alta freqüència de viatges que facilita la connexió des de qualsevol punt de la geografia espanyola. La via fèrria, que creua la ciutat mitjançant un traçat subterrani, disposa de dues estacions de passatgers en el nucli urbà i un baixador en la pedania de Torrellano. El projecte per a la construcció del futur AVE Madrid-Alacant, contempla també l’existència d’una parada a Elx, reforçant d’aquesta manera les comunicacions amb la ciutat.

Estació d’Autobusos d’Elx

Elx també disposa d’una moderna estació d’autobusos, situada al costat de l’estació del ferrocarril, que compta amb línies regulars tant a les poblacions properes com a les capitals nacionals i internacionals més importants.

PER AIRE I PER MAR

Elx també disposa d’excel·lents comunicacions gràcies a l’aeroport d’Alacant-Elx, situat dins del terme municipal, l’autopista A-7, un port proper i la connexió ferroviària.

PARTICIPA-HI, COL·LABORA-HI, GAUDEIX-NE...

PARTICIPA-HICOL·LABORA-HIGAUDEIX-NE...

ORGANITZA

PATROCINEN I HI COL·LABOREN