Cía Rampante: Rococó

“ROCOCÓ”. Sense perdre l’humor, aquest duo ens convida a través de diverses tècniques del Circ o del Vaudeville a un univers carregat d’identitat, on la multiplicitat de personalitats i les anades i tornades en les relacions són moneda corrent. Humor, circ, manipulació d’objectes i altres tècniques del teatre per donar vida a un sense fi de situacions i personatges que no paren de sorprendre.

Un homenatge a totes les facetes de l’actor de circ i a l’esforç perquè l’espectacle tire avant.

Actuacions

  • Dissabte 16  |  20:00  |  Plaça de Baix

  • Diumenge 17  |  18:30  |  Plaça del Congrés Eucarístic

+ Info

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
I Accept

Cía Rampante: Rococó

“ROCOCÓ”. Sense perdre l’humor, aquest duo ens convida a través de diverses tècniques del Circ o del Vaudeville a un univers carregat d’identitat, on la multiplicitat de personalitats i les anades i tornades en les relacions són moneda corrent. Humor, circ, manipulació d’objectes i altres tècniques del teatre per donar vida a un sense fi de situacions i personatges que no paren de sorprendre.

Un homenatge a totes les facetes de l’actor de circ i a l’esforç perquè l’espectacle tire avant.

Actuacions

  • Dissabte 16  |  20:00  |  Plaça de Baix

  • Diumenge 17  |  18:30  |  Plaça del Congrés Eucarístic

+ Info

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
I Accept

PARTICIPA-HI, COL·LABORA-HI, GAUDEIX-NE...

PARTICIPA-HICOL·LABORA-HIGAUDEIX-NE...

ORGANITZA

PATROCINEN I HI COL·LABOREN